Prodajni program

  • Nahajate se v:

Varovanje osebnih podatkov

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Družba Gluhicom, Žiri, d.o.o. jamči za zasebnost. Izjava o zasebnosti določa način uporabe osebnih podatkov na spletni strani gluhi.com in gluhicom.si (v nadaljevanju: Gluhicom) in se ne nanaša na druge spletne strani družbe Gluhicom. S tem, ko obiščete stran, privolite v to, da se zbirajo in uporabljajo vaši podatki v skladu s to politiko. Politika o zasebnosti je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99 s spremembami in dopolnitvami).

Družba Gluhicom ne bo nadzorovala, urejala ali razkrila osebnih podatkov brez vašega pisnega soglasja, razen če je to dolžna storiti zaradi:

1. zakonskih zahtev
2. varovanja pravic ali premoženja družbe Gluhicom
3. uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev uporabe


 Zbiranje osebnih podatkov
Osebni podatki se zbirajo v primeru, če pri nas naročite določeno storitev oziroma proizvod oziroma ko se preko te spletne strani opravi določena transakcija na vašo zahtevo, kot npr. posredovanje informacij o proizvodih in storitvah, nakup proizvodov ali pa nalaganje proizvodov s spletne strani. Osebni podatki, ki jih bomo zbirali, lahko obsegajo vaše ime, naslov, družbo ali ime organizacije, službeni elektronski naslov, službeni telefon, službeni ali domači naslov, podatke o vašem delovnem mestu, podatke o vaši družbi in podatke o kreditnih karticah.

Na tej spletni strani se ravno tako lahko zbirajo podatki o vašem obisku, kot npr. ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja trendov in administriranja.

 

Uporaba osebnih podatkov
Osebni podatki, ki se zbirajo na tej strani, se uporabljajo za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki ste jih zahtevali ali v katere ste privolili.

Gluhicom lahko uporabi vaše osebne podatke, da:
- zagotovimo boljše in bolj učinkovito servisiranje strank
- izboljšamo samo spletno stran ter ponudbo storitev in proizvodov
- naredimo stran uporabniku bolj prijazno tako, da vam ni treba vsakič vnašati istih podatkov
- vas obveščamo o pomembnih informacijah glede proizvodov ali storitev, ki jih nudi, vključno z novostmi in obvestili.

Z namenom olajšati komunikacijo in obisk te spletne strani, se lahko podatki, zbrani strani gluhi.com kombinirajo s podatki, ki jih zbirajo druge spletne strani družbe Gluhicom d.o.o..

Z vašim dovoljenjem vam lahko pošljemo informacije o drugih proizvodih in storitvah, in/ali posredujemo informacije našim partnerjem, ki vam ravno tako lahko pošljejo informacije o njihovih proizvodih oziroma storitvah.

Za namene raziskav bomo podatke o obiskih spletnega mesta združili z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabili za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta gluhi.com z omejenim dostopom bomo podatke o obiskih spletnega mesta z vašim soglasjem združili z vašimi osebnimi podatki, da bi vam lahko ponudili vsebino, prilagojeno po meri. Če nam ne date soglasja, vam prilagojena storitev ne bo na voljo in vaših osebnih podatkov ne bomo združili s tistimi o obiskih spletnega mesta.

Če se prijavite na novice ali se strinjate, da boste prejemali promocijsko elektronsko pošto, lahko Gluhicom uporabi tehnologijo, ki javlja, da ste kliknili na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko združimo z vašimi osebnimi podatki z namenom, da vam posredujemo bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki vam omogoča, da prekinete prejem takšne elektronske pošte.

Gluhicom občasno najame druge družbe, ki opravljajo določene omejene storitve v našem imenu, kot je internet gostovanje, pošiljanje elektronske pošte, odgovarjanje na vprašanja strank glede proizvodov in storitev ter pošiljanje informacij o naših proizvodih, posebnih ponudbah in drugih novih storitvah. Tem družbam bomo posredovali le tiste osebne podatke, ki so potrebni za opravljanje storitev. Te družbe so zavezane, da tako zaupane osebne podatke varujejo ter jih ne uporabljajo za noben drug namen.

 

Varovanje osebnih podatkov
 Razen v primerih, ki so določeni v tej politiki, Gluhicom in njegovi partnerji ne bodo posredovali osebnih podatkov tretjim osebam brez vašega dovoljenja.

Ta politika o zasebnosti in možnosti, ki jih izberete na tej spletni strani, se nujno ne nanaša na osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Gluhicom v okviru drugih spletnih strani.

Gluhicom lahko pošilja periodično elektronsko pošto, s katero vas obvešča o tehničnih storitvah oziroma o varnostnih vprašanjih, ki se nanašajo na proizvode oziroma storitve, ki ste jih zahtevali. Pri nekaterih storitvah je kontakt s stranko bistven del storitve. Zato ni mogoče izbrati možnosti, da vam te elektronske pošte ne bi pošiljali.

Gluhicom varuje osebne podatke. Gluhicom uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo varovati vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih posredujete, se shranjujejo na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, in se nahajajo v zavarovanih prostorih. Kadar posredujemo občutljive podatke oziroma informacije (npr. številka kreditne kartice) preko interneta, uporabljamo enkripcijo, kot je npr. SSL (Security Socket Layer) protokol.

 

Uporaba piškotkov
Ko prvič obiščete spletno mesto, se v vaš računalnik shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik, prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta, opisane zgoraj. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik.

Piškotke uporabljamo tudi za zbiranje podatkov o tem, katere povezave stranke kliknejo. Te podatke uporabljamo za ugotavljanje, ali strankam res pošiljamo informacije, ki jih želijo brati. Zbiramo jih v združeni obliki in jih ne povezujemo z vašimi osebnimi podatki.

Uporabljati utegnemo tudi spletne signale, imenovane tehnologija prozornih gifov ali oznake ukrepanja. Ta tehnologija nam pomaga ugotoviti, koliko obiskovalcev je kliknilo določene elemente (kot so povezave ali slike) na določeni spletni strani mesta Gluhi.com. Ne uporabljamo jih za dostop do podatkov, ki bi omogočali vašo osebno prepoznavo pri Gluhicomu, temveč kot orodje za zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta Gluhi.com. Te statistične podatke sicer utegnemo deliti s partnerskimi podjetji, vendar drugim podjetjem nikdar ne dovolimo, da na naših mestih postavijo spletne signale.

Če svoj brskalnik nastavite tako, da ne sprejema piškotkov s spletnega mesta gluhi.com, si boste še vedno lahko ogledovali besedilo na straneh, ne boste pa mogli uporabiti možnosti za prilagoditev po meri ali pa se naročiti na storitve, ki so na voljo.

 

Sprememba politike zasebnosti
Gluhicom si pridržuje pravico, da to politiko spremeni kadar koli. Pri tem vas bomo vedno obvestili o vsebinski spremembi politike, tako da bomo spremembo objavili na domači strani spletne strani ali pa vam bomo poslali obvestilo o spremembi.
 

 

IZJAVA O ZASEBNOSTI


Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam besedila tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v republiki Sloveniji. S pristopanjem in uporabo te strani vsak uporabnik sprejema in soglaša, brez kakršnih koli omejitev, navedene pogoje uporabe in priznava, da je vsakršen sporazum med obiskovalcem oziroma uporabnikom te spletne strani in podjetjem Gluhicom, Žiri, d.o.o., Jezerska ulica 001, 4226 ŽIRI, v nadaljevanju Gluhicom, podvržen določbam tega pravnega obvestila in drugim veljavnim določbam v republiki Sloveniji.

Če se z navedenim v prvem odstavku, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, Vas prosimo, da takoj zapustite našo spletno stran!

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim besedilom in slikami, je v izključni lasti podjetja Gluhicom in je avtorsko zaščitena, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, razen če ni izrecno drugače določeno. katerakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je istočasno bodisi registrirana, bodisi neregistrirana blagovna znamka ali storitvena znamka oziroma druga pravica podjetja Gluhicom oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba katerekoli vsebine je brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika spletne strani prepovedana.

Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin brez pisnega soglasja podjetja Gluhicom.

To stran uporabljate na svojo lastno odgovornost. Gluhicom, njegovi zastopniki ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba udeležena pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali drugačno škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali čem drugem, čeprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudimo zgolj zaradi priročnosti. Gluhicom ne nadzoruje, vodi in ni odgovoren za vsebino ali zasebnost in njeno varstvo pri teh straneh. Brez omejitev v tem odstavku se Gluhicom še posebej odpoveduje kakršnekoli odgovornosti v primeru, da te strani:

- posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb
- so netočne, nepopolne ali zavajajoče
- ne zagotavljajo primerne varnosti
- niso uporabne ali ustrezne določenemu namenu
- vsebujejo viruse ali druge škodljive vsebine
- so žaljive ali sicer vzpostavljajo odgovornost

Gluhicom ne podpira vsebino ali druge izdelke in storitve, vsebovane na teh straneh. Če vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, storite to na lastno odgovornost, brez moralne, kazenske ali odškodninske odgovornosti s strani podjetja Gluhicom.

 

Informacije o trgovini